NGHỆ THUẬT THÊU TRANH HAI MẶT

NGUỒN GỐC LỊCH SỬ

Do đặc điểm của lịch sử Việt Nam, trang sử đầu tiên là cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước đã tạo ra truyền thống người đàn ông là chiến trận (ra đi), người đàn bà là lịch sử tâm linh (nhịp nghĩ – niềm tin của người ra trận). Vì thế vai trò của người phụ nữ hậu phương là tạo một không gian vỗ về – an nghỉ – niềm tin – chờ đợi. Xuất phát từ nền tảng đó người phụ nữ Việt Nam truyền thống trang trí nhà cửa bằng thẩm mỹ học của mình – của xã hội: Rèm – khăn – drap giường – gối… Tranh hai mặt xuất phát từ rèm thêu mà người phụ nữ Việt Nam đã sử dụng để tạo một không gian trong gia đình êm ả, vỗ về, nhằm xóa bỏ những góc cạnh, gai góc trong tâm hồn người trở về.

Nên có thể nói rằng, nguồn gốc tranh hai mặt luôn đi theo lịch sử dân tộc Việt Nam (có thể không xác định thời điểm). Từ đặc điểm ý nghĩa của rèm thêu tạo không gian an ủi – vỗ về – êm ả – thanh thoát, ngày hôm nay đã được nâng lên chuyển thể thành nghệ thuật thêu tranh hai mặt.

Trước cuộc sống hiện đại tất bật vội vã, tranh hai mặt ra đời đó là một khát vọng của người phụ nữ mong muốn không gian sống đầy “tính nhân văn” cho cuộc đời.

MỘT SỐ THUỘC TÍNH NGHỆ NHÂN THÊU TRANH 2 MẶT

  • Qua trắc nghiệm cuộc sống hằng ngày, nghệ nhân thêu tranh hai mặt rất nhạy cảm với màu sắc mọi vật.
  • Kỹ thuật thêu mới và nghiêm ngặt nên nghệ nhân thêu tranh hai mặt khó tính và cẩn thận nhất.
  • Cần thời gian ở trong không gian lặng để có sự trải nghiệm về độ nhạy cảm màu sắc mà liên hệ vào tác phẩm.

Một nửa vườn, một nửa thơ
Nửa tranh sơn nữ, nửa sương mờ
Nửa ai khẽ động hương hoa cỏ
Ðể nửa hồn kia đứng thẩn thờ