NHỮNG THÔNG SỐ CỦA TÁC PHẨM ” TRỜI NAM- NGUYÊN KHÍ TRẤN BIÊN”

NHỮNG THÔNG SỐ CỦA TÁC PHẨM

“TRỜI NAM – NGUYÊN KHÍ TRẤN BIÊN”

  1. Kích thước: 150 x 380 cm
  2. Hoạ sỹ vẻ phác thảo: 5 người
  3. Nghệ nhân thực hiện: 6 người
  4. Khởi mũi chỉ đầu tiên: vào ngày 27/12/2008
  5. Thời gian thêu : gần 3 năm

 

Tác phẩm “NGUYÊN KHÍ TRẤN BIÊN” được xây dựng ý tưởng dựa trên hình chụp của nhiếp anh gia Quốc Định và hoàn thiện phác thảo từ tháng 12 năm 2008 với dự kiện khởi phác mũi chỉ thêu đầu tiên trong Chương trình kỷ niệm 310 năm hình thành và phát triển Biên Hòa- Đồng Nai được tổ chức tại Văn Miếu Trấn Biên vào ngày 27/12/2008 trước sự chứng kiến đông đảo của người dân và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai

Hiện giờ tác phẩm “ NGUYÊN KHÍ TRẤN BIÊN” đã được hoàn thiện và chuẩn bị gởi tặng nhân dân tỉnh Đồng Nai